اقتصاد ایران

  • کرونا تا کجا بر بخش‌های اقتصاد ایران تأثیر می‌گذارد، به دوره ماندگاری آن در کشور بستگی دارد. هرچه این دوره طولانی‌تر باشد، آثار منفی آن براقتصاد جدی‌تر و گسترده‌تر خواهد بود و درصورتی که درمدت کوتاهی قادر به مهار آن شویم، این آثار محدودتر خواهد بود.

  • یک تحلیل گر اقتصادی به تشریح چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۹ پرداخت و گفت: مردم به معجزه مسکن و بورس اعتقاد پیدا کرده اند و اگر این اعتقاد را از دست دهند حجم نقدیندگی به بازار ارز روانه خواهد شد.

  • برای توجیه وجود مالیات در اقتصاد اهداف مختلفی را برمی‌شمارند. اما دریافت مالیات در اقتصاد ایران کدام یک از این اهداف را پوشش می‌دهد؟

  • اکنون 8 میلیارد و 709 میلیون برگ اسکناس و ایران‌چک در اقتصاد ایران در گردش است. سالانه 800 میلیون تا یک میلیارد برگ اسکناس نیز امحا و جایگزین می‌شود. در این شرایط، حذف چهار صفر از پول ملی از یک طرف بیش از 140 میلیارد تومان صرفه‌جویی در سال برای جایگزینی اسکناس‌های فرسوده به دنبال دارد.

  • آنگونه که آمار‌ها نشان می‌دهد، فرار مالیاتی در ایران یکی از محور‌هایی است که در اصلاحات مالیاتی دنبال شده و می‌شود؛ اگرچه با این حال، هنوز رقم دقیقی برای فرار مالیاتی وجود ندارد که به نظر می‌رسد دلیل آن، استفاده از روش‌های متنوع محاسباتی است.

  • ذوالفقار گفت: با کاهش سهم نفت در بودجه میزان مقاومت اقتصاد ایران در برابر تحریم‌های بین المللی به طرز باور نکردنی بیشتر می‌شود.