بلوکارت

  • با بلوکارت خود خرید کنید

    با بلوکارت خرید کنید، 10 میلیارد تومان جایزه بگیرید. آخرین روزهای سال 1402 وقت خوبی است برای دست کشیدن به سر و روی بلوباکس‌ها. حتی فرصت خوبی است برای این که بلوباکس بسازید. می‌پرسید چرا؟ چون بلو یک کمپین جدید برای آن دسته از کاربران طراحی کرده که سرویس رُند را روی بلوباکس خود فعال کرده باشند. این کمپین از 20 اسفند آغاز شده و تا روز سوم خرداد 1403 ادامه دارد. اپلیکیشن بلو را از اینجا دانلود کنید.

۱ |