جامعه شناسی

  • منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

    در دهمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران، «روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس » با دریافت شش ستاره، موفق به دریافت تندیس سیمین و از مدیرعامل این شرکت به‌عنوان *مدیر ارشد تعالی‌گر ارتباطی** تقدیر شد.

  • واژه‌ای که بسامد شنیداری‌اش این روزها بسیار بیشتر از هر اتفاق تاریخی دیگری است. شاید هیچ‌ جامعه‌شناسی گمان نمی‌کرد که جهان با یک‌زبان و حس مشترک در خصوص یک اتفاق تاریخی سخن بگوید.

۱ |