رئیس کل بانک مرکزی
  • رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی خبر‌ها و اظهارنظر‌های دلال‌های ارزی مبنی بر اینکه سد مقاومت دلار ۱۴ هزار تومانی شکسته شد، گفت: ظرف یک سال قبل ۳ بار این سد مقاومت شکسته شد، ولی باز با مدیریت بانک مرکزی تعادل به بازار برگشت و باز هم این اتفاق می‌افتد.

  • درحالی پرونده عملیات بازار باز از ابتدای این هفته آغاز شده است که برخی کارشناسان باور دارند علیرغم اینکه این اقدام نرخ بهره و نرخ تورم را متعادل می‌کند و اجرای آن ضروری است، بانک مرکزی می‌توانست زمان بهتری را برای اجرایش انتخاب کند تا بهتر راهگشای اقتصاد کشور باشد.

  • رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بودجه 99 نگران‌کننده است و با خواندن آن سر درد می‌گیرم، گفت: در طرح جدید بانکداری، رئیس‌کل بانک مرکزی توسط رئیس‌جمهور با مشورت اعضای غیراجرایی یا اقتصاددانان انتخاب می‌شوند و اگر چه این کارها ظاهر زیادی دارد اما در عمل اتفاق مثبتی نیست.

  • رئیس کل بانک مرکزی گفت: بازار ارز همچنان با آرامش به تخیله شوک‌های سیاسی خود ادامه می‌دهد و مردم نیز دریافته‌اند که نباید اجازه سودجویی به فرصت طلبان در این بازار را داده و دارایی خود را در معرض ریسک آن قرار دهند.