سایپادیزل
  • قائم مقام اجرایی سایپادیزل خبر داد:

    قائم مقام مدیرعامل سایپادیزل در امور اجرایی از کاهش نمره منفی کامیونت فوتون و کسب 4 ستاره کیفی در نتیجه‌ی آدیت‌های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران خبر داد.