سوتی رضا پهلوی

  • رضا پهلوی

    روزشنبه جمعی ازضدانقلاب در آمریکا تجمع کردند که سخنران این مراسم رضا پهلوی بود. علاوه بر عدم تسلط وی به سخنرانی و لکنت کلام او نکته اینجاست که شازده حتی از ابتدایی‌ترین اطلاعات تاریخی نیز بی‌بهره است.

۱ |