شرکت مرکزی سنگ آهن ایران
  • حمیدیان مدیر عامل شرکت مرکزی سنگ آهن ایران:

    مدیر عامل شرکت مرکزی سنگ آهن ایران گفت: هم‌اکنون ما در حال برداشتن اولین گام‌ها در راستای هوشمندسازی معادن هستیم و اقدامات اولیه همچون تجمیع داده، ارزیابی داده، شناسایی‌ها و… صورت گرفته است. در آینده برای اداره کردن معادن، هیچ راهکاری جز هوشمندسازی‌ آن‌ها وجود ندارد.

۱ |