عوامل دخیل در خیانت

  • رپورتاژ آگهی/

    قطعا زندگی هر شخصی که قربانی خیانت شده با چالش های پیچیده ای همراه بوده است و عبور از این مرحله کمک افراد متخصص و غیرمتخصص مختلفی را از لحاظ روحی می طلبد. فرد خیانت دیده بی شک برای یک بار هم که شده از خود سوال می کند که چرا این اتفاق افتاد و یا من چه کمبود ...

۱ |