فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • همزمان با اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مهر اقتصاد در راستای پیوستن به سامانه های حاکمیتی و شبکه شتاب، گفت و گویی اجمالی داشتیم با مهندس احمد حقی معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک، وی در این مصاحبه از انجام موفقیت آمیز تستهای مرتبط و مورد نیاز برای پیوستن به سامانه های ساتنا، پایا و شتاب خبر داد و ابراز امیدواری نمود در نوروز 1399 مشتریان، ذینفعان و عموم هم میهنان عزیز بتوانند از خدمات این سرویسها بهره مند شوند.