رویداد ملی صنعتگران سرآمد | سازمان مدیریت صنعتی

اولین رویداد ملی صنعتگران سرآمد را از دست ندهید

اولین رویداد ملی صنعتگران سرآمد را از دست ندهید
کدخبر : 57546

ابوالفضل کیانی مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در نشست خبری اولین رویدادملی صنعتگران سرآمد از چرایی ورود سازمان مدیریت صنعتی در رتبه بندی ها و همکاری بنیاد ملی نخبگان و سازمان مدیریت صنعتی برای برگزاری اولین رویدادملی صنعتگران سرآمد گفت.

به گزارش فاطمه باقری خبرنگار پایگاه خبری رصداقتصادی، سازمان مدیریت صنعتی قدمت 60 ساله در رتبه بندی دارد، این سازمان در زیست بوم توسعه مدیریت و پرورش مدیر در کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است و پرچم دار آموزش های کاربردی، دوره های مدیریت MBA، آموزش،مشاوره و تحقیق و توسعه کسب و کارها ، ارتباط با دانشگاه های برتر جهانی از جمله دانشگاه های آلمان، فرانسه ، ایتالیا و هلند... هست.

کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی از قدمت رتبه بندی شرکت ها به وسیله سازمان مدیریت صنعتی نیز گفت از جمله  رتبه بندی مدیریت انرژی که به این واسطه اولین رویدادملی صنعتگران سرآمد در 28 شهریور 1402 به مدت یک روز  با همکاری بنیادملی نخبگان برگزار خواهد شد.

دکتر عباس ابراهیمی معاون بنیادملی نخبگان در نشست خبری اولین رویدادملی صنعتگران سرآمد با اشاره به عمر 15 ساله بنیاد ملی نخبگان و برنامه های بنیاد نیز بنیان کرد، یکی از اهداف و برنامه های ویژه بنیاد ملی نخبگان گسترش دایره سرآمدی نخبگان در حوزه های علمی، فناوری، کار و تولید، کارآفرینی و صنعتی...است. بنیاد ملی نخبگان طی 5،6 سال گذشته رویدادی با عنوان سرآمدان علمی با محوریت مرجعیت علمی و بازتاب جهانی در کشور با هدف پرداختن به مسائل روز و مواجه جامعه نخبگان با نظام بین المللی و داخلی برگزار کرده است.

وی افزود: اولین رویداد ملی صنعتگران سرآمد با تشکیل کارگروه های تخصصی و همکاری با سازمان مدیریت صنعتی در برگزیدن و رشد صنعتگران با چهار هدف طلایی در 28 شهریور 1402 برگزار خواهد شد؛ از جمله: 1) الگوسازی و پاسداشت خدمات صنعتگران کشور 2) استفاده بیشتر از ظرفیت صنعتگران 3) کشف و شناسایی استانداردهای در حوزه صنعت که با شناسایی آن ها می توانند با بنیاد ملی نخبگان همکاری کنند و به توانمندسازی آنها کمک شود 4) حمایت از ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی صنعتگران ...هست. 

دبیر اولین رویداد ملی صنعتگران سرآمد جناب کیانی مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی خواهد بود که این رویداد متشکل از کارگروه های تخصصی است و از صاحب نظران، نخبگان و صنعتگران ... برای ثبت نام در وب سایت http://eliteconf.imi.ir دعوت می شود و از بین ثبت نام کننده ها براساس شاخص های ارزیابی که شامل 9 سرفصل و 70 زیرمجموعه است افراد انتخاب می شوند.

مهندس جهانگیری مدیر پایش و شبکه سازی بنیاد ملی نخبگان از شاخص ها و چگونگی شرکت در اولین رویدادملی صنعتگران سرآمد گفت.

در این رویداد شاخص هایی برای ارزیابی در نظر گرفته شده است که ثبت نام کنندگان براساس آنها رتبه بندی و انتخاب می شوند. از جمله شاخص ها که به 2 طیف فردی و سازمانی تقسیم می شوند؛ مهارت های رهبری و سبک مدیریت ویژه، آگاهی از سبک و کارهای جهانی و تعاملات بین المللی، تفکر سیستماتیک، هوش نوآوری، مدیریت در شرایط سخت، توانمندسازی دانش بنیان ها، ایجاد زنجیره های تامین و ارزش، ایفای مسئولیت های اجتماعی، تفکر اقتصاد مقاومتی (به معنای درون زایی و برون نگری صادرات)، اشتغال زایی و اشتغال پایدار .... است.

داوطلبان شرکت در اولین رویدادملی صنعتگران سرآمد می توانند در وب سایت http://eliteconf.imi.ir  یا برقراری تماس با دبیرخانه 88604315-021 ثبت نام کنند.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

‍‍‍
این خبر را از دست ندهید
روی خط رسانه