نيروي برق
  • موج نارضایتی سیمانی‌ها ادامه دارد

    شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) در نیمه تیر ماه و طی نامه‌ای به واحدهای سیمانی کشور برق دریافتی این صنایع را محدود کرد.

۱ |