بذر

  • رپورتاژ آگهی/

    سلامت بخش های تشکیل دهنده بذر برای جوانه زنی و تولید محصول مطلوب، امری لازم و ضروری است. از این روست که خرید بذر در این زمینه اهمیت داشته و لازم است تا از سلامت بذر اطمینان حاصل کرده و مقدار رطوبت موجود در آن را در حالت سالم نگه داریم.

۱ |